Installatie voorwaarden Aircovoordeel.nl

Op onze installaties zijn de volgende installatie voorwaarden van toepassing.

In de meeste gevallen zullen deze voorwaarden overbodig zijn, en is het voor klant en bedrijf duidelijk welke diensten deel uitmaken van een montage. 
Maar omdat dit niet voor iedereen altijd even duidleijk was, hebben wij helaas een aantal voorwaarden moeten opstellen, dit omdat er soms misverstanden ontstaan, over wat wij precies voor onze klanten kunnen betekenen tijdens een installatie, en wat niet.

Afspraak installatie datum

 1. Aircovoordeel stuurt meerdere installatiedatum afspraak mogelijkheden, waar de klant uit kan kiezen.
 2. Afspraken kunnen tot maximaal 48 uur voor de afspraak afgezegd worden. Daarna worden de voorrijkosten aan de klant doorberekend.
 3. Bij het kort van te voren afzeggen van een afspraak begint de wachttijd in de meeste gevallen weer van voor af aan.

Boren door beton

 1. Aircovoordeel is niet in staat om te boren door betonnen wanden, vloeren of plafonds
 2. De klant regelt zelf een betonboorbedrijf, die het gat kan komen boren dat nodig is voor een airco installatie.dit moet namelijk watergekoeld gebeuren.)
 3. Dit gat dient aanwezig te zijn op de dag dat de klant een afspraak met Aircovoordeel inplant.

Elektra

 1. Aircovoordeel levert de systemen stekkerklaar op en is niet in staat om elektra voor u aan te leggen hiervoor heeft u een electricien nodig.
 2. De klant zorgt zelf voor een electricien indien er nieuwe groep aangelegd moet worden.
 3. De klant zorgt zelf voor een electricien indien er een geaard stopcontact in de buurt van het binnen of buitendeel aangelegd moet worden.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een vrije of weinig belaste groep.
 5. Bij een systeem vanaf 7,0 kW zorgt de klant zelf voor een electricien, die een zwaardere zekering in de stoppenkast aanbrengt. En indien nodig een nieuwe groep aanbrengt.
 6. De klant is er zelf verantwoordelijk voor, dat de eventuele benodigde aanpassingen klaar zijn op de dag dat onze monteurs komen.

Bereikbaarheid plaats buiten unit

 1. Aircovoordeel is in staat om de buiten unit te plaatsen tot op een hoogte van 5 meter.
 2. Aircovoordeel is in staat om de buiten unit, tot een hoogte van 5 meter op een mee bestelde beugel aan de wand te monteren.
 3. Aircovoordeel is in staat om de buiten unit op een plat dak, terras of balkon op balken te plaatsen.
 4. Is de plaats waar de buiten unit moet komen hoger als 5 meter, dan dient deze plaats vrij toegankelijk te zijn via een trap, deur of een lift.
 5. Mocht de beoogde plaats van de buiten unit, buiten ons werkbereik liggen dan dient de klant zelf te zorgen voor een steiger, lift of hoogwerker. Deze noodoplossing moet klaar staan op het moment dat onze monteurs bij de klant aan de deur komen.

Vrije doorgang

 1. Aircovoordeel is niet verantwoordelijk voor het leeg maken van ruimtes en wanden waar een airco moet komen, ook is Aircovoordeel niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan spullen die niet opgeruimd zijn. De klant dient zelf te zorgen voor een vrije doorgang voor de monteurs dit houdt in: Dat de wanden waar de airco geinstaleerd moet worden, vrij zijn van sperrige objecten en andere dingen die in de weg staan en een installatie bemoeilijken. Zodat de monteur gelijk aan zijn werk kan beginnen. Houd ongeveer rekening met 1 tot 2 meter werkruimte vanaf de wand gerekend.
 2. Het zelfde geld voor de wanden waar het leiding werk mooi afgewerkt moet worden.
 3. Het zelfde geld voor de plaats waar de buiten unit moet komen.
 4. De vrije doorgang moet beschikbaar zijn op het moment dat onze monteurs voor de deur staan, zij hebben helaas geen tijd om meerdere uren op locatie te wachten voordat ze aan hun werk kunnen beginnen.

Afwerking

 1. Aircovoordeel kan het leidingmateriaal grootendeels netjes voor u afwerken, dit gebeurt met kabelgoot welke wordt aangebracht aan de wand of buitenmuur, sommige situaties onder voorbehoud, indien er geen passtukken verkrijgbaar zijn en of de situatie niet af te werken is raden wij aan om in eigen beheer een passende koof aan te maken.
 2. Aile andere vormen van afwerking, zoals het leidingwerk wegwerken achter of onder, wanden, plafonds, vloeren dakpannen etc vallen onder verbouwingen. dat mogen wij niet uitvoeren. Tenzij deze beoogde afwerkingsmogelijkheden vrij toegankelijk zijn doormiddel van opengelegde wanden of lose ruimtes. in alle andere gevallen dient de klant zelf te zorgen voor een nette afwerking en voorbereiding van het installatie materiaal.
 3. Bij bijzondere verbouwings werkzaamheden waarbij leidingwerk weg gewerkt moet worden, dient de klant dit geregeld te hebben voordat onze monteurs komen.
 4. Het voorbereidende werk wat de klant in dat geval moet leveren, houdt in dat het leidingwerk en de stuurkabel aangebracht en weg gewerkt moet zijn, Aircovoordeel sluit dan het systeem aan op de door de klant aangebrachte materialen.
 5. Koelleiding en ander installatie materiaal kan de klant bij Aircovoordeel bestellen, Aircovoordeel zorgt voor een spoedige levering.

Prijs in de offerte

 1. Aircovoordeel baseert de offertes op de informatie die door de klant zijn opgegeven in het offerte formulier. Aircovoordeel is niet verantwoordelijk voor foutieve opgaven in dit formulier.
 2. Als er meer materiaal nodig blijkt te zijn dan beoogd in de offerte, worden deze kosten aan de klant doorberekend, deze kosten dienen ter plaatse bij de monteur per pin voldaan te worden.
 3. Aircovoordeel geeft in de offerte die klant krijgt toegestuurd al duidelijkheid over de prijzen van extra materiaal, zodat de klant niet voor vervelende verassingen kan komen te staan.
 4. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Aircovoordeel is niet verplicht tot leveren bij typefouten in prijs of type.

Geldigheid offerte

 1. Aircovoordeel garandeerd een geldigheid van de offerte van 2 weken vanaf de datum dat Aircovoordeel deze naar de klant verstuurd heeft, als de klant binnen deze 2 weken niet zijn akkoord heeft gegeven op de offerte dient de klant na te vragen of de offerte nog geldig is.
 2. De klant heeft de verantwoordelijkheid om alle vragen in het offerte formulier naar waarheid in te vullen, als de klant verzaakt en geen melding heeft gemaakt van zaken waardoor een installatie niet mogelijk is,(Zoals bijvoorbeeld betonnen wanden, verbouwingswerkzaamheden bij de afwerking of het missen van elektra voorzieningen.) en de monteurs van Aircovoordeel kunnen niet verder. Dan vervalt de offerte en worden voorrijkosten in rekening gebracht.